اطلاعیه

 • ثبت اطلاعات شرکتها تا پایان بهمن ماه 1396 خواهد بود.


مراحل ثبت اطلاعات

 • تکميل فرم مشخصات شرکت
 • تکميل فرم شرح عامل ارزیابی
 • تکميل فرم ضمائم
 • تکميل فرم اعضای هیئت مدیره
 • تکميل فرم لیسانس های معتبر
 • تکميل فرم سوابق کار
 • تکميل فرم معرفی کارشناسان
 • تایید و ثبت اطلاعات

لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید

 • ثبت اطلاعات فقط وقتی تکمیل گردیده است که که در صفحه پایانی بر روی دکمه تایید و ثبت نهایی کلیک کنید.
 • در صورتی که قبلا در سیستم ثبت نام کرده اید ولی دکمه تایید و ثبت نهایی را کلیک نکرده اید می توانید برای ویرایش اطلاعات وارد شوید .
 • در طی مراحل ثبت نام از کلیک برروی دکمه Back مرورگر خود و باز کردن بیش از یک صفحه مرورگر، خودداری نمایید.

کد امنیتی  
کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ میباشد